Bold, Leg og Bevægelse

(Uddrag fra TennisCamps øvelsesguide til trænerne)

Tennis læres gennem leg

Boldøvelser – med ketsjer og bold

Boldøvelser kan bruges til opvarmning og afslutning – eller blot når der er brug for det! Specielt de yngste spillere vil have gavn af mange boldøvelser, også kaldet boldintroduktion.

Det altid muligt at bygge et lag mere på en øvelse. Men tænk dig om som træner – spillerne skal have succes. Det nytter ikke at lave en øvelse for svær for de mindste, så ingen kan gennemføre den.

Lad eleverne lege tennis ind. Lad dem mærke bold og ketsjer på alle mulige sjove måde. Her er nogle idéer til boldøvelser med ketsjer og bold.

Drible med bolden

Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller.

Område på banen: I servefelterne eller andet afgrænset område.

Spillerniveau: Begynder.

Beskrivelse: Bolden slås i jorden og der tælles hver gang bolden rammer ketsjeren. Samme udbygningsmuligheder som at jonglere.

Variationer: Til de mere øvede, så slices bolden tilbage til en selv vha. underskru, kan udføres både med forhånd og baghånd.

Ikke-røre-jord på stregerne

Materialer: 1 ketsjer pr. spiller. 1 bold.

Område på banen: Stregerne på den ene banehalvdel.

Spillerniveau: 6 år og opefter.

Beskrivelse: Spillerne må kun bevæge sig på stregerne, hvor nettet også må bruges. Der er 1 fanger. Alle har en ketsjer i hånden. Fanger har bold på ketsjeren.

Variationer: Der kan være 2 eller flere fanger, alt efter deltagerantal. Der kan være et fanger-par, som skal lave en sandwich med ketsjer og bold, mens de fanger de andre. Hver gang de fanger en ny, så er han/hun også fanger, og skal dermed være med i sandwich.

Stikbold

Materialer: 1 bold. Evt. 1 ketsjer pr. spiller.

Område på banen: Den ene banehalvdel.

Spillerniveau: 6 år og opefter.

Beskrivelse: Der er en fanger med bolden(skumbold eller en større blå bold). De andre kan have en bold på ketsjere, hvis er dygtige nok – ellers spiller de stikbold uden ketsjere.

Variationer: Der kan også spilles stikbold med ketsjere. Der må pareres med ketsjeren, og så er man ikke ”stikket”. Når man er ramt, så er man også en af fangerne.

Sorteper

Materialer: En ketsjer pr. spiller. 1 bold.

Område på banen: Afgrænset område på banen.

Spillerniveau: Begynder.

Beskrivelse: Der er tre til øvelsen. To spillere skal skyde bolden(skumbold) forbi den, som er i midten(osten). Hvis osten rammer bolden med ketsjeren, så skifter man ud, med den som skød. Dem som skyder boldene til hinanden skal stå bag et afmærket område – uden for osteområdet.

Variationer: Der kan være flere spillere med i øvelsen.

Boldkrig

Materialer: En stor bold(medicinbold). Mindst 10 softkernebolde.

Område på banen: Den ene banehalvdel.

Spillerniveau: Let øvet.

Beskrivelse: Der deles to hold. En stor bold placeres midt på en banehalvdel, det gælder om at få bolden ned over det andet holds baglinje ved at ramme bolden med enten tennisbolde eller skumbolde, der enten trilles eller kastes.

Variationer: Øvelsen kan også udføres, hvor alle spillerne har en ketsjer.

Trille æg

Materialer: X-antal bolde.

Område på banen: Alle spillerne står i et afmærket område.

Spillerniveau: Begynder.

Beskrivelse: Der trilles bolde langs jorden ind i feltet, når en spiller bliver ramt af en bold går vedkommende ud og begynder at trille bolde. Den sidste der er tilbage har vundet.

Variationer: Slag mellem benene, bagom ryggen, med ryggen til nettet eller lignende.

Bolden må ikke trille

Materialer: 1 ketsjer pr. spiller. Mange bolde.

Område på banen: Hele banen.

Spillerniveau: Let øvet.

Beskrivelse: To hold – et på hver side af nettet. Bolden skydes over med forhånd, baghånd eller serv, alt efter hvad som ønskes trænes. Kommer bolden til at trille på en af banehalvdelene har det pågældende hold tabt pointet. Udvid spillet med forskellige regler, f.eks. hvor mange der skal røre bolde før den slås over på den anden side af nettet.

Variationer: Der kan igangsættes flere bolde i spil, hvis der er mange spillere.

Ram feltet

Materialer: 1 en hulahopring pr. spiller. 1 bold pr. par.

Område på banen: Alle steder kan anvendes.

Spillerniveau: Let øvede.

Beskrivelse: Man bruger en hulahopring som spillerne skal få bolden til at hoppe i.  Point gives, når man får bolden til at hoppe i ringen. Der kan indføres regler for hvor mange gange bolden max. må hoppe før makkeren skal skyde til den.

Variationer: Spillerne kan forsøge at dække deres egen ring. Man kan også bruge en fejekost til at markere ringen. Parret spiller sammen om at bruge ringen som bane.

Tennis-criket

Materialer: Kegler. 1 bold pr. spiller.

Område på banen: På hele banen. Græsareal ol. kan også bruges.

Spillerniveau: Alle.

Beskrivelse: Hver spiller får en bold, som de skal få igennem opstillede mål(det kan være kegler eller toppe). Der kan gives point for hvert mål som passeres.

Variationer: Der kan spilles sammen parvis – eller på større holde.

Kongens efterfølger m. tema

Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller.

Område på banen: På hele banen. Græsareal ol. kan også bruges

Spillerniveau: Alle.

Beskrivelse: Spillerne skal løbe på en lang række rundt på banen med kongen forrest og skal kopiere kongens bevægelser. Træneren starter med at være konge og spillerne overtager evt. til sidst. Der er et tema, som skifter efter nogle gange. Det er kun kongens fantasi som sætter grænse for temaerne. Men nogle få eksempler; dyr (elefant, giraf, abe, frø, pingvin, krabbe, mus, orm eller alle dyrene får lopper). Personer (kondiløber, hurtigløber, fægter, svømmer, trespringer, rockmusiker, indianer, rekrut og officer, racerkører, danser).

Variationer: Ketsjer og bold kan undværes.´

Jonglere med bolde

Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller.

Område på banen: Spillerne skal bevæge sig indenfor et afgrænset område f.eks. servefeltet.

Spillerniveau: Let øvede.

Beskrivelse: Bolden holdes i gang i luften med ketsjeren. Der tælles hvor mange gange i træk. Hvis spillerne er dygtige, så kan man skifte ketsjerside efter hvert slag.

Variationer: Man kan også på skift bruge venstre og højre hånd til at holde ketsjeren. Det kan også være sjovt at prøve med bind for øjnene.

Skub-bolden-fra ketsjren

Materialer:

Område på banen: I servefelter eller hvad der passer til deltagerantallet.

Spillerniveau: Alle.

Beskrivelse: Bolden skal enten ligge stille på ketsjeren eller hoppe på strengene. Spillerne må skubbe til hinanden og røre hinandens ketsjere, men taber de deres egen bold eller går uden for feltet er de ude af legen.

Variationer: Der kan spilles på tid.

Tennis skal være sjovt

Øvelser til forhånd og baghånd

Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. I dette afsnit er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål, dvs. i dette tilfælde at lære spilleren at slå forhånd eller baghånd. Det behøver ikke kommunikeres ud til spillerne, men der skal være regler i spillene, som giver mulighed for at fokusere på forhånd eller baghånd(eller måske begge grundslag).

Tænk altid i Play and Stay princippet, dvs inddel banen efter spillernes niveau. Brug ligeledes den rigtige farve bold(bløde bolde), så der kommer en masse spil over net.

Spil med forkert hånd

Materialer: Ketsjer og bold.

Område på banen: Hele banen.

Spillerniveau: Øvede.

Beskrivelse: Træneren starter med kurveøvelse og derefter prøver man at spille med hinanden. Den ene starter med den rigtige arm, at holde ketsjeren med. Derefter skifter man.

Indøver koordination og bevægelser i den forkerte hånd/arm. God til indøvning af 2-hånds baghånd(forhånd med den ”forkerte” arm).

Variationer: Der kan stares kort på denne måde, hvis man skal træne et nyt tema/slag. Det kan være sjovt, specielt for de øvede.

Bjergbestigning

Materialer: Ketsjer og bold.

Område på banen: I servefelterne.

Spillerniveau: Let øvede.

Beskrivelse: Det gælder om at komme øverst op på ”bjerget” = plads 1. Kan spilles ved 5 eller flere spillere. Det gælder om at ende på plads nr. 1, øverst på bjerget. Der er 4 spillere på banen, den spiller som taber bolden ryger på skadestuen og en ny spiller kommer ind på banen. Der er en mellemstation ved netstolpen. Bolden sættes i gang til spilleren på plads nr. 1.

Variationer: Bolden må ramme flere end 1 gang på jorden. Spillet spilles i servefelterne, men hver spiller kan også have en ¼ del af banen hver især(til de ældste). Kan selvfølgelig også spilles, hvor alle eller nogle spiller i par.

 

Kammeratskab

Pletskytten

Materialer: Ketsjer og bold. Evt. kegler.

Område på banen: Hele banen.

Spillerniveau: Alle.

Beskrivelse: Skyd til måls efter felter eller kegler på banen, point for hver gang et målfelt rammes. Kan være enten i hold eller individuelt og kan foregå på tid eller med et bestemt antal bolde.

Der skydes med forhånd eller baghånd.

Variationer: Der kan anvendes andre slag, alt efter hvilket slag der trænes.

Share This